AKU ANKKA MINI-TASKARIT

 

MINI-TASKARI 7 Aina valmiina!

 

MINI-TASKARI 9 Viittasankari

 

MINI-TASKARI 13 Pörssihai