MINÄ SINULLE HOMONYYMIT NÄYTÄN

ARKTINEN BANAANI
 Tilaa
  • Tuotekuvaus

Kielellinen leikittely Pertti Jarlan Fingerporin-sarjakuvassa

Yksi Suomen kielen rikkauksista on sen sanojen monimerkityksisyys. Pertti Jarlan rikkaus on ollut kyky luoda riemastuttava Fingerporin kaupunki, jossa nämä monimieliset kielisyydet pääsevät liikkumaan vapaasti.

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitokselle tehty työ on muokattu yleistajuiseksi kirjaksi Minä sinulle homonyymit näytän, jota sana-analyysien ohella täydentävät Jarlan alkuperäiset Fingerpori-sarjakuvat. Stripit on valikoitu siten, että ne tarjoavat mahdollisimman monipuolisen otoksen suomen kielen eri leikittelykeinoista.

FM Maijastiina Vilenius on luonut ensimmäisen Pro gradu -tutkielman Fingerporista, keskittyen kuvailemaan miten Jarlan sarjakuvahahmot leikittelevät sanoilla ja rikkovat kielen kankeat normit ja sanojen pragmaattiset odotukset.

Homonymia eli sanojen rakenteellinen monitulkintaisuus ei koskaan ole ollut yhtä lystiä kuin Fingerporissa. Tässä kirjassa semantikka hakkaa puujalkoja, Rivo-Riitta laukoo ja Heimo Vesa tilaa syntaksin!